Pendidikan bukanlah persediaan untuk hidup; pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.

Persediaan Pendidikan Kehidupan John Dewey Pendidikan adalah pergerakan dari kegelapan ke cahaya. Kegelapan Cahaya Pendidikan Allan Bloom Data bukan maklumat, maklumat bukan pengetahuan, pengetahuan tidak memahami, pemahaman bukan kebijaksanaan. Pengetahuan Pendidikan Clifford Stoll Wisdom Asas setiap negeri adalah pendidikan masa mudanya. Yayasan Belia Pendidikan Diogenes Ini adalah tanda minda terpelajar untuk dapat menghiburkan pemikiran tanpa menerimanya. Minda Pendidikan Aristotle Dididik Anda selalu menjadi pelajar, tidak pernah menjadi tuan. Anda harus terus maju. Pendidikan Dewan Conrad Terus Melangkah Ke Depan Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan fikiran yang kosong dengan yang terbuka. Tujuan Minda Pendidikan Malcolm Forbes Pendidikan adalah senjata paling kuat yang boleh anda gunakan untuk mengubah dunia. Dunia Perubahan Nelson Mandela Tujuan keseluruhan pendidikan adalah menjadikan cermin menjadi tingkap. Sydney J. Harris Pendidikan Tujuan Giliran Matlamat utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan. Pengetahuan Pendidikan Herbert Spencer Hebat Pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, ia mesti dicari dengan semangat dan ketekunan. Peluang Pembelajaran Pendidikan Abigail Adams Pelaburan dalam pengetahuan memberi faedah terbaik. Pengetahuan Terbaik Pendidikan Benjamin Franklin Seorang manusia tidak mencapai tahap tinggi sehingga dia mendapat pendidikan. Pendidikan Horace Mann yang Dididik Manusia Akar pendidikan pahit, tetapi buahnya manis. Buah Pendidikan Aristoteles Manis